Pensionat Strömbacken
Go to content

Main menu:

Krav

Om Krav

Pensionat Strömbacken blev KRAV certifierade den 4 oktober 2011. Vi är certifierade på Nivå 3: Vilket innebär minst 90 % av totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel.

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat. Vi utgår från den ekologiska grunden och ställer dessutom höga kvalitétskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.
Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.
I dag finns det cirka 4 000 KRAV-lantbrukare, 6 000 KRAV-certifierade produkter och cirka 540 livsmedelsförädlare.
________________________________________
KRAV-märkets mervärden

Bra miljö & klimat
KRAVs regler siktar mot en hållbar produktion och låg klimatpåverkan. Därför får kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO ) inte användas.

God djuromsorg
Det är också viktigt hur djuren har det. De ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Exempel på detta är att grisarna går ute hela året.

God hälsa
KRAV-mat är ärligare mat - utan onödiga tillsatser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare eller färgämnen. Hälsa kan dessutom handla om psykiskt och fysiskt välbefinnande, som KRAV också står för.

Socialt ansvar
En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är undermåliga.

Back to content | Back to main menu